Почетни курс српског (А1.1)

Научи сам/сама основе српског језика у само једном курсу. Све што треба да знаш како би се представио, снашао у граду и имао основне разговоре на свакодневне теме.

Погледај цео садржај курса

Тренутно стање
Ниси уписан /-а
Цена
€99
Почети

Курс Content

Прошири све
Lesson Content
0% комплетирано 0/10 кораци
Lesson Content
0% комплетирано 0/5 кораци
Lesson Content
0% комплетирано 0/8 кораци
Lesson Content
0% комплетирано 0/5 кораци
Lesson Content
0% комплетирано 0/11 кораци

Ауторке курса:
Емилија Кесић, Марија Божић, Марина Проле

Курс поставили и обрадили:
Игор Белош, Емилија Кесић