Почетни курс српског (А1.1)

Научи сам/сама основе српског језика у само једном курсу. Све што треба да знаш како би се представио, снашао у граду и имао основне разговоре на свакодневне теме.

Погледај цео садржај курса

Current Status
Not Enrolled
Price
€99
Get Started

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/10 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/5 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/8 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/5 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/11 Steps

Ауторке курса:
Емилија Кесић, Марија Божић, Марина Проле

Курс поставили и обрадили:
Игор Белош, Емилија Кесић