Serbian A1.2 Upper Beginner Course

Utvrdi svoje znanje srpskog jezika. Ovaj kurs se nastavlja na prethodni i pomoći će ti da podigneš svoj srpski na konverzacijski nivo. Možeš da očekuješ još padeža, korisnog vokabulara i još više mini igrica.

Pogledaj ceo sadržaj kursa

Trenutno stanje
Nisi upisan /-a
Cena
€99
Početi

Kurs sadržaj

Proširi sve
Lekcija sadržaj
0% završeno 0/14 koraka
Lekcija sadržaj
0% završeno 0/9 koraka
Lekcija sadržaj
0% završeno 0/11 koraka
Lekcija sadržaj
0% završeno 0/8 koraka
Lekcija sadržaj
0% završeno 0/6 koraka
Lekcija sadržaj

Ауторке курса:
Emilija Kesić, Marija Božić, Marina Prole

Audio voices:
Igor Beloš, Emilija Kesić, Đorđe Ražnatović, Sara Stanisavljević

Kurs postavili i obradili:
Emilija Kesić, Marko Milanov, Sonja Lukić